ترانسفورماتور تروئید حلقوی

ترانسفورماتور گرد راندمان بالایی دارد. اتلاف و از بین رفتن هسته ترانسفورماتور گرد کم است. سیم پیچ ها، که در دمای پایین هسته کار می کنند، میتواندد بطور موثری تشعشع گرما و حرارت را فراهم کنند.

ترانسفورماتور تروئید، حلقوی یا گرد نوعی ترانسفورماتور الکترونیکی است. این ترانس در تجهیزات الکترونیکی که نیاز به کارایی بالایی دارند، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. کاربرد اصلی ترانسفورماتور تروئید به عنوان ترانسفورماتور قدرت و ترانسفورماتور ایزوله است. ما سری کامل ترانسفورماتور تروئید را داریم و مقیاس ساخت ما بزرگ است.

ترانسفورماتور تروئید ما می تواند نه تنها مشتریان داخلی بلکه در خارج از کشور را راضی کند. ترانسفورماتور تروئید به طور گسترده ای در تجهیزات صوتی، منابع تغذیه، تجهیزات کنترل خودکار و غیره استفاده می شود.

ترانسفورماتور حلقوی نوعی ترانسفورماتور مقرون به صرفه است که با قیمت نسبتاً کم عملکرد خوبی دارد.

ترانسفورماتور حلقوی از عملکرد خروجی خوب و قابل اطمینان برخوردار است، بنابراین ترانسفورماتور تروئید نوعی ترانسفورماتور رقابتی است.

محصولات دیگر